Postals de Nadal

2023

Música original i arrenjaments: Joan Vives

1. Escudella i carn d'olla (català)
2. Escudella i carn d'olla (castellano)